RSZ Statnews oktober 2013| Afdrukvriendelijke versie (pdf) 
-Statnews -
Snelle ramingen tewerkstelling
Tweede kwartaal 2013

De arbeidsmarkt blijft onder druk

Ook in het tweede kwartaal 2013 blijft de loontrekkende werkgelegenheid verder krimpen. Zowel gemeten in arbeidsplaatsen op 30 juni 2013 als in arbeidsvolume in voltijdsequivalenten wordt een daling (-0,7%) waargenomen van de loontrekkende tewerkstelling ten opzichte van het tweede kwartaal 2012. De krimp op jaarbasis is echter in het tweede kwartaal 2013 niet verder toegenomen (zie figuur 1).


Graf.1 Aantal arbeidsplaatsen en arbeidsvolume in VTE: groei op jaarbasis
 • Nog altijd meerdere sectoren onder druk

  De huidige conjunctuurvertraging is gekenmerkt door een verminderde binnenlandse vraag (beperkt consumentenvertrouwen, bezuinigingen bij de overheid). Daardoor staat de werkgelegenheid in meerdere sectoren (bouwnijverheid, handel, horeca, financiële diensten, openbaar bestuur, …) onder druk.

  Tevens laten structurele maatregelen (herstructureringen, sluitingen van vestigingen) zich pas een hele tijd na hun aankondiging voelen in de tewerkstellingscijfers. Sommige hebben nu al hun effect (vooral Industrie en Financiële diensten), terwijl andere pas de volgende kwartalen merkbaar zullen zijn.

 • Industrie en bouw

  De tewerkstelling binnen de "Industrie en bouw" gaat in een versneld tempo achteruit. In de industrie bedraagt de daling van de tewerkstelling in het tweede kwartaal 2013 al -2,7% ten opzichte van het tweede kwartaal 2012, en dit zowel in arbeidsplaatsen en in arbeidsvolume in voltijdsequivalenten. In de “Industrie” zal het effect van sluitingen van vestigingen en afdelingen ook volgende kwartalen nog wegen op de tewerkstelling. De tewerkstellingsevolutie in de bouw, die in tegenstelling tot deze van de ‘Industrie” tot voor enkele kwartalen nog positief was, kent een sterke terugval en bedraagt nu ook al -2,6% op jaarbasis.

 • Commerciële Dienstverlening

  In de “Commerciële Dienstverlening” is er een daling, zowel gemeten in arbeidsplaatsen (-0,7%) en in arbeidsvolume in voltijdsequivalenten (-0,6%). Deze doet zich vooral voor in de sectoren handel, vervoer, horeca en financiële diensten.

 • Niet-commerciële Dienstverlening

  In de "Niet-commerciële Dienstverlening" wordt nog een groei, zowel in arbeidsplaatsen (+0,4%) als in arbeidsvolume (+0,7%) ten opzichte van het voorgaande jaar opgetekend. Het groeitempo is echter sterk teruggevallen ten opzichte van voorgaande jaren, als gevolg van een negatieve tewerkstellingsevolutie bij de sector Openbaar bestuur, een stagnatie bij het onderwijs en krimpend groeiritme bij de Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

 • Uitzendarbeid: eerste tekenen van herstel?

  De verminderde vraag naar arbeidskrachten leidt ook tot een daling van de tewerkstelling van uitzendkrachten. Die kent in het tweede kwartaal 2013 een terugval in arbeidsvolume met ongeveer 6,5% t.o.v. het tweede kwartaal 2012 (-8,5% bij de arbeiders, -5% bij de bedienden). De daling van de tewerkstelling t.o.v. het voorgaande jaar is echter wel beperkter dan in het eerste kwartaal 2013, en dit vooral door een minder sterke terugval bij de arbeiders.

 • Een verminderde groei van de dienstencheques

  De vraag naar arbeidskrachten in de particuliere huishoudens via het stelsel van de dienstencheques blijft nog steeds toenemen (groei op jaarbasis: +5,7% in arbeidsplaatsen, +7% in arbeidsvolume). De groeivoeten zijn de laatste kwartalen wel sterk teruggelopen.

Vragen? Mail ons als u meer informatie wenst.

Contact:

 • E-mail: stat.info@rsz.fgov.be
 • Tel. 02 509 31 11 (bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 8u tot 16u30)
 • Website: Contactformulier
 • Adres:
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  Victor Hortaplein 11
  1060 Sint-Gillis (Brussel)

Consulteer ook: www.DynaM-Belgium.org

Verantwoordelijke uitgever:
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Directie Statistiek
© 2013 RSZ
Disclaimer Line.be