Onlinestatistieken

Deze rubriek bevat statistische gegevens die niet in gedrukte vorm verschijnen, maar ook aanvullingen op bestaande statistische gegevens.

Laatste update: 04 Juni 2020

Beschikbare gegevens

Tewerkstellingsbarometer

De tewerkstellingsbarometer is een maandelijkse publicatie van gegevens over de bezoldigde arbeid in België en heeft betrekking op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de Belgische sociale zekerheid. 

Evolutie van de arbeidsplaatsen en werkgevers naar paritair comité

Hier worden een aantal tijdreeksen over het aantal arbeidsplaatsen en het aantal werkgevers naar paritair comité gepresenteerd. Ze zijn een verlengstuk van de gegevens die in de brochures voorkomen.

Tewerkstelling met dienstencheques

Op deze pagina worden tijdreeksen voorgesteld over de werknemers waarvan de prestaties bezoldigd zijn met dienstencheques.

Kwartaalgegevens over de gelijkgestelde perioden

De  brochure over de gelijkgestelde perioden met betrekking tot de 4 kwartalen van een jaar verschijnt jaarlijks. Gegevens over de recentse kwartalen kan u op deze pagina raadplegen. Ze worden gepresenteerd als een tijdreeks

Tijdreeksen over de bijdrageverminderingen

Deze gegevens stonden vroeger op  de pagina die de kwartaalbrochure behandelt.

Statistieken over kleine en middelgrote ondernemingen

Aanvullende jaarstatistiek over de studentarbeid

Statistieken over de dynamiek op de Belgische arbeidsmarkt

Specifieke tewerkstellingstypes (horeca en andere sectoren)

^ Back to Top