Dynam-Reg Colloquium – de dynamische benadering van de Belgische en regionale arbeidsmarkten 2019-10-25

Op 26 november 2019 organiseren de RSZ en HIVA-KU Leuven een colloquium in het kader van 75 jaar Belgische sociale zekerheid. Via dit colloquium willen zij u kennis laten maken met inzichten die Dynam en Dynam-Reg bieden.

Jobs, jobs, jobs. Het credo van al wie begaan is met de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid, roept het beeld op van een dynamische arbeidsmarkt. Hoeveel jobs werden gecreëerd? Hoeveel gingen er verloren? Bij welke ondernemingen? Hoeveel werknemers vonden een nieuwe werkgever? En in welke mate werden nieuwe werknemers aangeworven om vertrekkende werknemers te vervangen? Waar worden de nieuwe werknemers tewerkgesteld? En wat is het effect op de regionale arbeidsmarkt? Dynam (Dynamiek van de arbeidsmarkt) heeft tot doel om de dynamiek wetenschappelijk in kaart te brengen, en inzichten bij te brengen over dynamische arbeidsmarkten vanuit werkgevers- en werknemersperspectief.

Waar en wanneer?

Op dinsdag 26 november van 9 uur tot 17 uur.
RSZ - Victor Hortaplein 11 - 1060 Brussel (plan)
Auditorium

Schrijf u alvast in!

Het aantal plaatsen is beperkt!

U zal na uw inschrijving een uitnodiging in uw kalender ontvangen.

Voor wie?

Het colloquium richt zich tot al wie in aanraking komt met kennis en vragen over de arbeidsmarkt in beleid en administratie of wie actief is in politieke partijen, bij werkgevers- en werknemersorganisaties, bij sectorale initiatieven, sociale secretariaten, diensten voor arbeidsbemiddeling, rekruterings- en HR-bedrijven, en in de media.

Programma

9.00 - 9.30 uur Onthaal, drank en koffiekoeken
9.30 - 9.45 uur Inleiding door Koen Snyders (Administrateur-generaal RSZ) en prof. dr. Ludo Struyven (KU Leuven)

Sessie I: Dynam en Dynam-Reg als monitoring van de arbeidsmarkt

 

12.20 - 13.30 uur Broodjeslunch

 

9.45 - 10.30 uur Waar staan we met kennis over arbeidsmarktdynamiek na 10 jaar Dynam en 5 jaar Dynam-Reg?  -  dr. Tim Goesaert & Tine Vandekerkhove (HIVA-KU Leuven) & Peter Vets (RSZ)
10.30 - 10.50 uur Pauze
10.50 - 11.10 uur Meerwaarde van Dynam voor bestaande arbeidsmarktstatistieken - Valérie Vander Stricht (IWEPS)
11.10 - 11.30 uur Dynam-Reg: de eigenheid van de Brusselse arbeidsmarkt in beeld - Amynah Gangji  (BISA)
11.30 - 12.10 uur Wat kan Dynam nu al bijbrengen, wat zijn de verwachtingen?
Panel van gebruikers: Jean-Marc Manfron (Forem), Willem De Klerck (Departement WSE, Vlaanderen) – Discussie met de zaal
12.10 - 12.20 uur Afronding door Pierre Dmitrevsky (RSZ)

Sessie II: Beleidsondersteunend onderzoek op basis van een dynamische benadering van de arbeidsmarkt

 

13.30 - 13.50 uur De (on)zichtbaarheid van transities uit de werkloosheid - Michiel Segaert (RVA)
13.50 - 14.20 uur Transities op de arbeidsmarkt en dynamiek van loopbanen - Ludo Struyven & Tim Goesaert (KU Leuven – Dynam-leerstoel)
14.20 - 14.40 uur Pauze
14.40 - 15.00 uur Lessen vanuit een Nederlands perspectief op dynamische arbeidsmarkten, beleid en instituties - prof. dr. Ruud Muffels (Tilburg University)
15.00 - 16.00 uur Wat onderzoek over loopbaantransities leert over hardnekkige beleidskwesties
Debat met vertegenwoordigers van: VDAB, Actiris, Le Forem, Federgon, Agoria, Febelfin, FGTB et CSC
16.00 - 16.15 uur Afronding door Paul Windey, voorzitter Nationale Arbeidsraad
16.15 - 17.00 uur Afsluitende drink

Moderator: Guy Tegenbos

 

Vragen?

 

Wenst u meer te weten over Dynam en de inhoud van het programma? Ga dan naar www.dynamstat.be.

 

Heeft u vragen over uw inschrijving? Contacteer ons via colloquium-dynam@rsz.fgov.be.

Over Dynam en Dynam-Reg

Dynam staat voor Dynamiek van de Arbeidsmarkt. Onze ambitie is om uit te groeien tot dé standaard voor al wie op zoek is naar dynamische statistieken over de arbeidsmarkt in België en in de drie gewesten. Dynam is een langlopend samenwerkingsverband van de RSZ en HIVA-KU Leuven, BISA, Departement WSE, en IWEPS.

10 jaar geleden startte het Dynam-project, een samenwerking tussen de RSZ en HIVA-KU Leuven. Met het Dynam-project produceren de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en HIVA–KU Leuven unieke cijfers over de bewegingen op de arbeidsmarkt, die verborgen blijven achter netto-statistieken. Drie thema’s staan centraal: de start en stopzetting van ondernemingen, de creatie en vernietiging van banen, de in- en uitstroom van werknemers. De cijfers zijn gecorrigeerd voor de schijnbare Dynamiek ten gevolge van overnames of fusies van ondernemingen - wijzigingen waarbij de jobs niet noodzakelijk verloren gaan.

5 jaar geleden hebben de regionale partners BISA, Departement WSE en IWEPS zich achter het project geschaard om ook voor Brussel, Vlaanderen en Wallonië de dynamiek van jobs, ondernemingen en werknemers jaarlijks in kaart te brengen, voortbouwend op de Dynam-methodologie. Met de integratie van de vestigingsplaatsinformatie van ondernemingen in de bestaande Dynam-dataset is het mogelijk om de regionale dynamiek achter de cijfers bloot te leggen: de bruto toe- of afname van het aantal arbeidsplaatsen en werkgevers, de in- en uitstroom van werknemers in elk gewest, de interne verschuivingen binnen ondernemingen die actief zijn in meerdere gewesten.


^ Back to Top