RSZ Statnews juli 2016| Afdrukvriendelijke versie (pdf) 
-Statnews -
Snelle ramingen tewerkstelling
Eerste kwartaal 2016

Gestage groei van de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal 2016

De trend van de tewerkstelling blijft ook in het eerste kwartaal van 2016 gematigd positief. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Zowel het aantal tewerkgestelde werknemers als het arbeidsvolume ging erop vooruit ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee wordt de stijgende trend van de voorbije 2 jaar doorgezet.

 • Globaal beeld

  Ten opzichte van dezelfde periode in 2015 is de loontrekkende tewerkstelling in het eerste kwartaal 2016 toegenomen, zowel in aantal arbeidsplaatsen (+ 0,8%) als in arbeidsvolume (+0,9% voltijdsequivalenten). Globaal blijft het beeld dat van een matig groeiende arbeidsmarkt. De positieve trend komt er vooral onder impuls van de commerciële dienstverlening. De tewerkstelling in de “Industrie en Bouw” gaat er minder sterk op achteruit dan de voorbije jaren. De groei in de “Niet-commerciële dienstverlening” is echter quasi stilgevallen.

  De toegenomen vraag naar arbeidskrachten uit zich ook nog in de aanhoudende groei van de tewerkstelling van uitzendkrachten (+9% in arbeidsvolume in voltijdsequivalenten ten opzichte van het eerste kwartaal 2015).

 • Werknemersprofiel

  De toename van de tewerkstelling is het sterkst in de leeftijdsgroep van 50 tot en met 64 jaar, vooral bij vrouwelijke werknemers (+3,0% bij de mannen, +4,6% bij de vrouwen). Maar ook in de groep van 25 tot en met 39 jaar is de toename aanzienlijk (+1% bij de mannen, 0,8% bij de vrouwen). De toename van de tewerkstelling vindt hoofdzakelijk plaats in de privésector en betreft zowel voltijdse als deeltijdse jobs.

  De stijging van de tewerkstelling geldt het sterkst voor de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+1,0%) en het Vlaams Gewest (+0,9%), maar ook het aantal tewerkgestelde werknemers uit het Waals Gewest neemt toe (+0,5%).

 • Industrie en bouw

  De negatieve trend van de tewerkstelling op jaarbasis in de industrie is bijna volledig stilgevallen (-0,2% in arbeidsplaatsen, -0,6% in arbeidsvolume). Het effect van grote sluitingen en herstructureringen die ook in 2015 de evolutiecijfers sterk bepaalden, is niet meer aanwezig de jaar-op-jaarvergelijking voor het eerste kwartaal 2016. In de meeste deelsectoren is er een beperkte krimp van de tewerkstelling, in enkele zelfs een lichte groei. De farmaceutische nijverheid blijft sterk groeien.

  Ook de tewerkstelling in de bouwnijverheid evolueert positiever dan voorgaande kwartalen. De daling op jaarbasis is beperkter dan in de voorgaande kwartalen (-0,7% in arbeidsplaatsen en in arbeidsvolume in voltijdsequivalenten), en op kwartaalbasis wordt een kleine stijging van het aantal arbeidsplaatsen (+0,5%) gemeten.

 • Dienstverlenende sectoren

  In de commerciële dienstverlening is er een stevige toename van de tewerkstelling ten opzichte van het eerste kwartaal 2015 (+2,1% in arbeidsplaatsen en in arbeidsvolume).

  Dat is het resultaat van een forse groei in zowel “Informatie en communicatie” als in de administratieve, ondersteunende en gespecialiseerde diensten. Ook in de sectoren “Handel”, “Vervoer en opslag” en “Horeca” is er een merkbare groei van de tewerkstelling. De tewerkstelling in de sector “Financiële activiteiten” gaat licht achteruit ten opzichte van het eerste kwartaal 2015, zowel in arbeidsplaatsen als in arbeidsvolume.

  In de niet-commerciële dienstverlening evolueert de tewerkstelling minder gunstig. De evolutie van het aantal arbeidsplaatsen wordt echter vertekend door een kalendereffect in het onderwijs (minder tijdelijke leerkrachten). Hiervoor gecorrigeerd zou het aantal arbeidsplaatsen net als het arbeidsvolume in de niet-commerciële diensten een zeer beperkte stijging kennen (ongeveer +0,2% ten opzichte van het eerste kwartaal 2015). In de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening is de tewerkstelling toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal 2015 (+1,7% in arbeidsplaatsen en arbeidsvolume). De tewerkstellingsevolutie in de sector openbaar bestuur is negatief (-1,5%). De groei van tewerkstelling in het onderwijs lijkt stil te vallen met slechts een lichte stijging van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten van ongeveer 0,4%.

 • Uitzendarbeid

  Ook in het eerste kwartaal 2016 stijgt de vraag naar arbeidskrachten via uitzendarbeid maar minder sterk dan de voorgaande kwartalen. Eind maart 2016 werden opnieuw meer arbeidsplaatsen bij de uitzendarbeid geteld dan eind maart 2015 (+5% bij zowel arbeiders als bedienden). Ook het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten tijdens het eerste kwartaal 2016 was fors hoger dan in het eerste kwartaal 2015 (+7% bij arbeiders, +11% bij bedienden).

  De vraag naar arbeidskrachten in de particuliere huishoudens via het stelsel van de dienstencheques lijkt zich te stabiliseren, met toch nog een groei op jaarbasis gemeten in arbeidsvolume van ongeveer 2,8%.

U hebt vragen of wenst meer informatie,
contacteer ons via:

 • E-mail: stat.info@rsz.fgov.be
 • Tel. 02 509 31 11 (bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 8u tot 16u30)
 • Website, contactformulier: http://rsz.be/nl/contact
 • Adres:
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  Victor Hortaplein 11
  1060 Sint-Gillis (Brussel)

Consulteer ook:www.dynam-belgium.org

Verantwoordelijke uitgever:
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Directie Statistiek
© 2016 RSZ
Disclaimer Line.be