panel 2

Publicaties

Via de multifunctionele aangifte delen werkgevers ieder kwartaal informatie mee die de RSZ in staat stelt om statistieken te maken en ter beschikking te stellen. Een aantal statistieken worden op vaste tijdstippen gepubliceerd onder de vorm van brochures.

Snelle ramingen van de tewerkstelling

Laatste update: 06 April 2018

In deze brochure vindt u een tijdreeks met een raming voor het meest recente kwartaal op basis van de reeds beschikbare kwartaalaangiftes.

Deze brochure verschijnt binnen een kortere termijn dan de andere brochures, dit is ongeveer 3 maanden na het verstrijken van het kwartaal. Dit betekent dat bijvoorbeeld de gegevens met betrekking tot het eerste kwartaal normaal beschikbaar zijn in de eerste helft van september.

  • Periodiciteit: de brochure wordt elk kwartaal gepubliceerd
  • Eerste publicatie: de eerste publicatie heeft betrekking op 1997.

Inleiding van
de brochure

tabellen
tewerkgestelde
werknemers

tabellen
arbeids-
plaatsen

tabellen
arbeids-
volume

Volledige
brochure

2017/4

2017/4

2017/4

2017/4

2017/4

Kenmerken

Deze publicatie onderzoekt de werkgelegenheid aan de hand van 3 facetten: het aantal personen die op het einde van het kwartaal zijn tewerkgesteld, het aantal arbeidsplaatsen op het einde van het kwartaal en het arbeidsvolume gedurende het kwartaal uitgedrukt in voltijdsequivalenten, verdeeld volgens werkgevers- en werknemerskenmerken.

Sedert het eerste kwartaal 2008 bevat deze brochure tabellen naar sectorgroep (hergroepering van paritaire comités).

^ Back to Top