panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

Kerncijfers RSZ

3.552.556Arbeidsplaatsen

3.472.066Tewerkgestelde werknemers

2.883.129,4Voltijdsequivalenten

Situatie op 30/06/2016

Laatste update : 20/12/2016

Meer statistieken

In de kijker

2016-12-22 RSZ fusioneert op 1 januari met DIBISS

Op 1 januari 2017 neemt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een belangrijk deel van de opdrachten over van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). 223 personeelsleden...

2016-12-21 Toenemende groei van de arbeidsmarkt in derde kwartaal 2016

De trend van de tewerkstelling blijft ook in het derde kwartaal van 2016 positief. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Zowel het aantal tewerkgestelde werknemers als het arbeidsvolume ging erop...

2016-12-15 Dynamiek op de arbeidsmarkt: een herstel met regionale verschillen

Tussen juni 2014 en juni 2015 zijn er in België netto 30.851 (bij de RSZ aangegeven) arbeidsplaatsen bijgekomen. Dat blijkt uit een analyse van DynaM-Reg, een samenwerkingsverband van RSZ, HIVA-KU...
^ Back to Top