panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

In de kijker

2018-09-13 RSZ sluit integratietraject af

Einde augustus hebben 104 medewerkers van de Overzeese Sociale Zekerheid hun intrek genomen in het hoofdkantoor van de RSZ in Brussel. Met de verhuis is een voorlopig einde gekomen aan een intensief...

2018-08-30 Tewerkstellingsbarometer juli 2018

Hoeveel personen waren er aan de slag in juli 2018? Werknemers aan de slag Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in juli 2018 bedroeg 3.976.329. Dat is een stijging van ongeveer 33.400...

2018-07-26 RSZ-jaarverslag 2017 gepubliceerd

Het verslag van de RSZ over het jaar 2017 is naar goede gewoonte gepubliceerd op de website RSZ-jaarverslag.
^ Back to Top