panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

U wenst informatie...

Kerncijfers RSZ

3.533.415Arbeidsplaatsen

3.455.316Tewerkgestelde werknemers

2.792.227,7Voltijdsequivalenten

Situatie op 30/09/2015

Laatste update : 21/03/2016

Meer statistieken

In de kijker

2016-06-22 Op donderdag 23 juni zijn de meeste RSZ-diensten niet bereikbaar zijn voor het publiek

Voor de dringende aflevering van een attest voor openbare aanbesteding, kunt u evenwel nog terecht bij de dienst attesten tussen 9 uur en 11u.30. Vanaf vrijdag 24 juni, staan alle RSZ-diensten weer...

2016-06-02 RSZ-jaarverslag 2015 gepubliceerd

Het jaarverslag van de RSZ over het jaar 2015 staat online. Dit jaar belicht het jaarverslag de rol van de RSZ als centrale inningsinstelling. De RSZ profileert zich immers steeds sterker als de...

2016-04-01 Gestage groei van de arbeidsmarkt in vierde kwartaal 2015

De loontrekkende tewerkstelling is in het vierde kwartaal van 2015 weer licht toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Zowel het aantal tewerkgestelde werknemers als het arbeidsvolume ging erop...
^ Back to Top